سوالات متداول از آژانس هواپیمایی افق نما

 

1. نحوه پرداخت اقساط به چه شکل هست ؟

چک 4 الی 9 ماهه به صورت چک صیادی و تعداد چک ها را میتوانید با تماس گرفتن بیشتر یا کمتر کنید .

2. نقد و اقساط  در تورها به چه شکل هست ؟

مبلغ نقد مشخص هست و اقساط هم بستگی به نوع پرواز و هتل انتخاب دارد که به صورت چک گرفته میشود.

3. درصد اقساط به چه شکل هست ؟

4 درصد روی مبلغ کل چک ها